nepastebėtas

nepastebėtas
nepastebėtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimas, kuris nepastebėtas arba į kurį neatsižvelgta, arba tiksliai nenustatyta sprogimo vieta. atitikmenys: angl. lost rus. незамечен

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nepastebėtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – ugnies stebėtojo pranešimas, kad nebuvo pastebėta, kur pataikė pabūklo ar minosvaidžio šūviai. atitikmenys: angl. lost pranc. non observé; non vu …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • lost — nepastebėtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimas, kuris nepastebėtas arba į kurį neatsižvelgta, arba tiksliai nenustatyta sprogimo vieta. atitikmenys: angl. lost rus. незамечен …   Artilerijos terminų žodynas

  • незамечен — nepastebėtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimas, kuris nepastebėtas arba į kurį neatsižvelgta, arba tiksliai nenustatyta sprogimo vieta. atitikmenys: angl. lost rus. незамечен …   Artilerijos terminų žodynas

  • lost — nepastebėtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – ugnies stebėtojo pranešimas, kad nebuvo pastebėta, kur pataikė pabūklo ar minosvaidžio šūviai. atitikmenys: angl. lost pranc. non observé; non… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • non observé — nepastebėtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – ugnies stebėtojo pranešimas, kad nebuvo pastebėta, kur pataikė pabūklo ar minosvaidžio šūviai. atitikmenys: angl. lost pranc. non observé; non… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • non vu — nepastebėtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – ugnies stebėtojo pranešimas, kad nebuvo pastebėta, kur pataikė pabūklo ar minosvaidžio šūviai. atitikmenys: angl. lost pranc. non observé; non… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • griebimas — griebìmas sm. (2) 1. → griebti 1: Ūmas griebimas, plėšimas gadina tešmenį ir mažina pieną rš. Jei muselė nugrimzdusi, tai jos griebimas gali būti visai nepastebėtas (meškeriojant) rš. 2. → griebti 5: Aš už griebìmą rugių uždirbau penkis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niekieno — niẽkieno pron. indef. gen. 1. nei to, nei to, nė vieno (asmens): Augo jis niekieno nemylimas, mylėjo kūdikį tiktai jo jauna, visų nekenčiama motina J.Bil. Anicetas iššoko ant kranto ir, niekieno nepastebėtas, dingo krūmuose J.Avyž. Niekieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršliaužti — paršliaũžti, ia (par̃šliaužia), par̃šliaužė intr. Rtr, NdŽ, KŽ; Ser 1. Srv, Šv šliaužiant, repečkojant sugrįžti: Teip sumušė, kad pilvu par̃šliaužė namo Rmš. Par̃šliaužė šlapias tokiu grioviu pas mumis į tą bunkerį Klk. 2. iš lėto pareiti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastebėti — pastebėti, pàstebi, ėjo 1. tr. Š, LL315, Rtr, NdŽ, DŽ, Vkš pamatyti, išvysti: I ana pàsteba, ka tūse lopūse piningai Jdr. Jo aš nepastebėjau J.Jabl. Berodydama tuos paveikslus, Pasaka ir stebėti nepastebėjo, kaip vartų sargai pamažu užmigo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”